Skip to main content

Natuurgebied Molse Nete

Het natuurgebied Molse Nete is een langgerekt relict van voormalige graslanden langs de waterloop Molse Nete ten zuiden van het centrum van Mol. Het wordt beheerd door Natuurpunt. De Molse Nete is de belangrijkste zijrivier van de Grote Nete. Haar bovenloop is gesitueerd op de grens tussen Mol en Balen, op het grondgebied van de gehuchten Wezel (Mol en Balen), Rijsbergdijk-Driehuizen (Balen), Gompel (Mol) en Langvennen (Balen). Vanaf Gompel/Langvennen stroomt de Molse Nete verder via Mol-centrum naar Mol-Ginderbroek en Mol-Ezaart, en tenslotte naar Geel, waar ze uitmondt in de Grote Nete. 

Vele graslanden zijn in dit gebied inmiddels verbost, beplant of omgezet naar akkers. Waar de mens het beheer wat langer achterwege liet, zijn inmiddels dichte elzenbroekbossen ontstaan en schieten wilgen op. Je vindt er tussen de bossen en bosjes pareltjes van graslanden met dotterbloemen en zegges. Waar de Molse Nete een kanaal of een spoorweg kruist, liggen hectaren grote, moeilijk toegankelijke moerassen die Natuurpunt door begrazing beheert. Hier en daar wandel je ongestoord op enkele honderden meters van droge heide en naaldbos naar natte moerassen in de beekvallei.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van de Stichting Levende Kempen onder de bescherming van de Fondation Luxembourg.

Natuurgebied Molse Nete: Suggestielus 5,8 km

Opgelet: draag zeker waterdichte hoge schoenen

Knooppunten:

36 33 57  37 56 55 32  38  40  36 

Download hier route als pdf

Startpunt:

Startpunt: Kerk Balen centrum, markt 14, 2490 Balen
! Draag zeker laarzen of waterdichte schoenen voor deze wandeling 

Bewegwijzering:

rechthoekig rood-witte borden met nummers 

pa ho pi hl

 

Al onze wandelingen werden gecreëerd i.s.m. de vrijwilligers van VVV Balen


Beheerder van het gebied:

Website van natuurpunt

Ook interessant voor jou