Skip to main content

Natuurgebied De Vennen

Het natuurgebied De Vennen situeert zich in het oosten van de gemeente Balen, tussen het gelijknamig gehucht Vennen en de Steenweg op Leopoldsburg. Aan de noordkant wordt het natuurgebied begrensd door het natuurgebied De Most en de wijk Ongelberg, aan de zuidkant door de straat Schoorheide. Ter hoogte van De Vennen stroomt de Grote Nete vanuit Limburg (Lommel-Kerkhoven) de provincie Antwerpen binnen. De Grote Nete is op deze plaats slechts een bescheiden riviertje van ongeveer 3 meter breedte, met een nog natuurlijk meanderend verloop.
Het gebied wordt mee beheerd door Natuurpunt Balen-Nete. 

Landschap met drie beken

In het beekdallandschap van De Vennen stromen naast de Grote Nete nog twee andere beken, met name de Grote en de Kleine Hoofdgracht. Deze  kunstmatig gegraven beken, eigenlijk grachten, worden gekenmerkt door een uitzonderlijk goede waterkwaliteit. Ook de Grote Nete zelf is hier in haar bovenloop nog behoorlijk zuiver.

Natuurgebied De Vennen: 

Opgelet: draag zeker hoge waterdichte schoenen

Rode wandelroute (1,7km) en groene wandelroute (2.5km) van Natuurpunt, combinatie mogelijk

Download hier de route als pdf 

Startpunt:

Startpunt: Natuurpunt de Beekprik, Peer Luytendijk 9, 2490 Balen

Bewegwijzering:

Volg de bewegwijzering van natuurpunt 

Ondergrond:

overwegend onverhard
! In natte periodes is de route moeilijk begaanbaar, zelfs met laarzen

Beheerder van het gebied:

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-balen-nete
 

pa pi hl